Vi fraråder, i likhet med Microsoft, bruk av Internet Explorer. Dette både av hensyn til sikkerhet og funksjonalitet.